word vriend van de poelmolen

Steunt u ons initiatief om de Poelmolen te herbouwen? Meldt u dan aan als vriend door onderstaand formulier in te vullen en jaarlijks minimaal € 3,00 per maand over te maken. Als Vriend ontvangt u regelmatig de nieuwsbrief en uitnodigingen voor vriendenbijeenkomsten. Wij hebben uw financiële steun hard nodig om de herbouw van de molen te kunnen realiseren.

De Stichting de Poelmolen is in het bezit van de culturele ANBI-status en daarmee vrijgesteld van schenk- of erfbelasting. Schenkers kunnen hun gift aftrekken van de inkomstenbelasting (IB). Voor meer informatie zie website van de belastingdienst.

Adresgegevens:

Stichting de Poelmolen
Slangekruid 29
2681 XR Monster

Met de herbouw van de Poelmolen is een bedrag van circa € 1.500.000,00 gemoeid. Overheden eisen dat een bijdrage van ongeveer een derde van de investeringssom wordt opgebracht door de buurt en/of regio van het te herbouwen object.

Voor ons betekent dit dat wij zo’n € 440.000,00 als sponsoring bijeen moeten brengen; hiervan zijn reeds voor € 10.000,00 toezeggingen gedaan. Het sponsorboek Samen een molen bouwen” geeft inzicht in de kostprijs van verschillende onderdelen waaruit de molen is opgebouwd en is bedoeld om particulieren en ondernemers er toe te bewegen een onderdeel voor hun rekening te nemen.