OVERPEINZING

  • Vleermuizen in de stad

Door een betere kennis van vleermuizen bij ruimtelijke ontwikkelingen in de stad kan rekening worden gehouden met de potentiële aanwezigheid van vleermuizen. Daarnaast kan bij de bouw, inrichting of renovatie van woonwijken en andere stedelijke ontwikkelingen bij voorbaat ruimte worden geboden voor vleermuizen en hun leefgebied structureel verbeterd. Door deze vorm van duurzame stedelijke ontwikkeling kunnen populaties vleermuizen sterker worden waardoor deze minder kwetsbaar zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. Die ontwikkelingen kunnen dan sneller doorgang vinden!